Communicatie met ouders

Wij vinden het belangrijk u als ouders goed te informeren en te betrekken bij het reilen en zeilen van uw kind op school. Een goede samenwerking tussen school en thuis is in het belang van uw kind.

Op onze school gebruiken we de oudergroeps(Whats)app om een brug te slaan tussen school en u als ouder. Per groep of unit is er een aparte whatsapp groep van ouders. Uit de praktijk blijkt dat dit een laagdrempelige en de snelste manier is om elkaar te bereiken. Als u vragen hebt aan de leerkracht kunt u zowel de leerkracht via de app benaderen als de vraag stellen in de groepsapp.
Mededelingen die de gehele groep aangaan worden gedaan via de appgroep.
Alle ouders van onze school worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij dit programma. Via de e-mail die u bij ons heeft opgegeven krijgt u een uitnodiging waarmee u zich kunt registreren.
U krijgt dan ook op dit emailadres bericht wanneer de leerkracht iets gepost heeft.