Aanmelden

Aanmeldprocedure:
Bent u op zoek naar een (andere) school voor uw kind(eren)? Onze aanmeldprocedure is als volgt:
  1. Allereerst maakt u een afspraak met de directeur van de school. U kunt dit doen door telefonisch contact op te nemen met onze school via het algemeen nummer: 071-5213550. Of u stuurt een email naar: directie@bredeschoolmerenwijk.nl. Vervolgens krijgt u een rondleiding door de school en zal de directeur u zoveel mogelijk informatie geven en natuurlijk uw vragen beantwoorden.
  2. Als u besluit dat u uw kind wilt aanmelden, kunt u een aanmeldformulier vragen via de directeur. Onze intern begeleider neemt contact op met de peuterspeelzaal als uw kind hierop heeft gezeten. Als blijkt dat er specifieke ondersteuningsbehoeften zijn van uw kind dan willen we als school heel goed de afweging maken of wij de ondersteuning ook kunnen bieden. Wanneer uw kind van een andere school komt, zal u gevraagd worden waarom u van school wilt wisselen en wordt er tevens contact opgenomen met de school waar uw kind op dat moment ingeschreven staat.
  3. De leerkracht waar uw kind in de klas komt maakt een afspraak met u. Hierna wordt uw aanmelding een definitieve inschrijving. Uw kind mag vervolgens drie weken voordat hij/zij vier jaar wordt, drie keer een ochtend/middag komen wennen op school. Zodra uw kind vier jaar is geworden, mag hij/zij echt starten op school.
Is uw kind afkomstig van een andere school? Dan wordt er in gezamenlijk overleg een datum gepland wanneer uw kind op onze school kan starten.

Ons adres:
    Valkenpad 1
    2317 AN Leiden
    Nederland

Wij zijn telefonisch te bereiken (tijdens schooldagen) op:
    071-5213550, u krijgt dan de conciërge Gert Polane aan de lijn 

Contactpersonen: 
Directeur:
    Maaike Jongepier
    (directie@bredeschoolmerenwijk.nl)

Intern begeleiders:
    Mariam Hadjé (groep 4, 5, 6, 7, 8)
    (mhadje@bredeschoolmerenwijk.nl) 
    06-15035150

    Rita van Slochteren (groep 1, 2, 3 en de internationale taalklassen)
    (rvslochteren@bredeschoolmerenwijk.nl)
    06-15035150 

Contactformulier

* Verplichte velden