Contactmomenten met ouders


Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten een goed contact hebben. Gedurende het schooljaar hebben we daarom verschillende contactmomenten gepland. Voor de data van deze momenten kunt u onze ouder kalender raadplegen. Naast deze vaste contactmomenten, is het altijd mogelijk een aparte afspraak met de leerkracht te maken.
 
Informatiemiddag

Ieder leerjaar heeft zo zijn eigen accenten en leerdoelen. Om u hiervan op de hoogte te brengen is er een jaarlijkse informatiemiddag. Op deze middag wordt u uitgenodigd kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind. De leerkracht geeft op deze middag informatie over wat u het komend schooljaar mag verwachten.
 
Ouderavond

In de loop van het schooljaar kunnen er verschillende thematische ouderavonden gepland worden. Op deze avonden zal er informatie worden gegeven van een deskundige en is het vooral de bedoeling dat er tussen de ouders uitwisseling mogelijk is.
 
Kennismakingsgesprekken

In het begin van ieder schooljaar wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk kennismakingsgesprek. Ouders kunnen in dit gesprek school over hun kind informeren, waardoor er een belangrijke samenwerking ontstaat tussen ouders en school om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen.
 
Leervorderingsgesprekken en Ontwikkelingsgesprekken

In november wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht over de eerste indrukken van uw kind. In maart en in juni/juli wordt u uitgenodigd om met de leerkracht van uw kind over de ontwikkelingsvorderingen te praten. Vanaf groep 3 is het de bedoeling dat uw kind meekomt.

Huisbezoeken

Eenmaal per jaar komt de leerkracht bij u thuis om kennis te maken en op een informele manier informatie uit te wisselen. We worden altijd erg gastvrij ontvangen en krijgen veel uitnodigingen om lekker mee te eten. Dat gaat ons echter niet lukken en dat betekent dat de huisbezoeken ongeveer een uurtje duren.

Kom kijken in de klas

Wij plannen een aantal ochtenden gedurende het schooljaar om u uit te nodigen een kijkje in de klas te komen nemen. Voor kinderen is het altijd erg leuk wanneer hun ouders zien hoe zij het in de klas doen en hoe het er in de klas aan toe gaat. Na afloop van het bezoek kunt u altijd een kopje koffie of thee drinken en met elkaar uitwisselen wat er gezien is.

Op onze school gebruiken we de oudergroep app om een brug te slaan tussen school en u als ouder. Per groep of unit is er een aparte whatsapp groep van ouders. Uit de praktijk blijkt dat dit een laagdrempelige en de snelste manier is om elkaar te bereiken.