Ziek of te laat?


Bij ziekte van de leerling
Het kan voorkomen dat uw kind door ziekte, doktersbezoek of andere omstandigheden niet op school kan komen.

Wilt u vóór schooltijd de school bellen over een ziekmelding?
De school is vanaf 8:00 u bereikbaar: 071-5213550


Te laat komen
Als uw kind helaas te laat komt op school, dan moet u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Dit kan telefonisch via 071-5213550. We registreren in het leerlingvolgsysteem wanneer een leerling te laat komt. Als een leerling meer dan 6 keer te laat komt vindt er een gesprek plaats met de schoolleider. Als het hierna nog vaker gebeurt zijn wij genoodzaakt contact op te nemen met een ambtenaar van Leerplicht.

Verlof aanvragen
U kunt voor speciale gebeurtenissen bijzonder verlof aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een huwelijk, religieuze feestdag of een verhuizing. Dit valt onder geoorloofd verzuim. U kunt een formulier hiervoor ophalen bij de schoolleider.  

Bij ziekte van Leerkrachten
Wanneer er zieke leerkrachten zijn, gaat de school direct op zoek naar vervangers. Kan er geen externe vervanger worden gevonden? Dan wordt er eerst binnen het team naar een oplossing gezocht. Lukt dit niet, dan worden de kinderen verdeeld over andere klassen. Als ook dit niet mogelijk is, hebben scholen van ons bestuur toestemming om de kinderen naar huis te sturen/vrij te geven. Voor de kinderen die niet thuis opgevangen kunnen worden, zoekt de school intern naar een andere oplossing.